HULFOD - PES CAVUSHulfod, eller pes cavus, er kendetegnet ved, at fodens længdebue er mere hvælvet end normalt, hvorved svangen bliver højere og foden får etabnormt belastningsmønster, tit uden belastning af mellemfoden ved gang.

 HVEM FÅR HULFODLidelsen kan være medfødt på grund af arvelige forhold. Hulfod kan også opstå på grund af en nervesygdom med medfølgende muskelforandringereller den kan skyldes en primær muskelsygdom.

 HVAD ER TEGNENE PÅ HULFODDer opstår en ubalance mellem fodens tåstrækkere og tåbøjere, hvilket kan skyldes forskellige årsager – enten at nervesignalerne bliver fejlreguleret,så tåbøjerne bliver hyperaktiveret eller at tåstrækkermusklerne svækkes.Resultatet er, at fodens hvælving øges, og specielt storetåens rodled peger nedad i underlaget og at foden som resultat vinkles udad ved anklen, såbelastningen ved gang i høj grad sker på ydersideranden af foden.Symptomerne er meget forskellige afhængige af årsagen til lidelsen, men af de hyppigste symptomer kan nævnes:


   

   ustabilitet i mellemfoden


   

   udvikling af hallux valgus (knyst ved storetåen)


   

   hammertæer


   

   forfodsplatfodsekundær slidgigt (sker i senforløbet)Hulfod ses normalt ikke på spædbørn, men udvikles mere gradvist, hvorfor nybagte forældre bør holde øje medderes barns fødder, hvis der er tilfælde af hulfod i den nærmeste familie, eller der var iltmangel ved fødslen (der kan udvikles forskellige former forspastiske lammelser ved iltmangel).HVAD KAN HJÆLPEVi kan lave et aflastende indlæg. Indlægget virker ved at støtte og løfte den indvendige længdebue, styrke fodensmuskler, ændre gangafviklingen og lindre de symptomer du har. Ved denne kombinerede støtte til foden opnåes en merehensigtsmæssig gangafvikling og derved en reduktion af smerter og andre gener. Derudover vil din fodterapeut instruere dig i muskelstyrkendeøvelser og udstrækningsmetoder for at genoprette muskelbalancen i foden.

 


KIRURGIMere udtalte former søges som regel rettet ved kirurgi. Hvis fejlstillingen stadig er fleksibel, er overskæring af det tykke bindevævsstrøg på fodensunderside som regel tilstrækkeligt. Hvis fejlstilling er fikseret kan det blive nødvendigt at skære mellemfodsknoglerne til kirurgisk, og eventuelt rykketilhæftningen af enkelte muskler til andre steder, så foden kan rettes ud.